Judith Musker Turner | Textile Artist, International Co-ordinator | Cardiff | Art Jobs
Country: United Kingdom
City: Cardiff
Industry: Arts & Culture
Professional Title: Textile Artist, International Co-ordinator

- About -

Arlunydd tecstiliau o Geredigion ydw i, sy'n byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Mae fy mhrif diddordebau mewn celf i wisgo a brodwaith. Yn ogystal â'm gwaith creadigol, rwy'n gweithio i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru a newydd wedi gorffen MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ym Mhrifysgol Caerdydd. ​ I am an a textile artist from mid Wales, currently based in Cardiff. My main interests are in wearable art and embroidery. In addition to my creative work, I work at Wales Arts International/Arts Council of Wales and have recently completed an MA in Welsh and Celtic Studies at Cardiff University.