Self portrait

Self portrait 

Acrylics on canvas 50*70cm 

 

Who worked on this project?: 
Biljana Kitanovska- Bibi
view
JKB Fletcher
view
Nikita Kaun
view
Mika Tsutai
view
Yiorgos Mavropoulos
view
Krzysztof Domaradzki
view
Michelle Hold

All images copyright their respective owners.